Spotkanie grupy wsparcia

Zapraszamy serdecznie na spotkanie grupy wsparcia dla rodziców wcześniaków, które odbędzie się 11.03.2016r. w siedzibie Fundacji przy ul. Szwedzkiej 2 lok B5

Spotykamy się o godz. 16.00

Spotkania grupy są okazją do poznania innych rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych, wymiany doświadczeń, otrzymania mentalnego wsparcia.

Spotkania są bezpłatne.

ZAPRASZAMY!