Indywidualna Stymulacja Słuchu JOHANSENA (IAS)

Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych.

Do kogo skierowana jest terapia

Z terapii słuchowej metodą Johansena mogą korzystać małe dzieci (od 3 r. ż.), młodzież i dorośli.

Zalecana jest przy problemach osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy;
 • z dysleksją;
 • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • z autyzmem;
 • z porażeniem mózgowym;
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki;
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej;
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej.

Korzyści z tej metody to m.in.:

 • poprawa koncentracji, uwagi słuchowej,
 • lepsze przetwarzanie słuchowe,
 • poprawa czytania,
 • lepsze rozumienie języka,
 • poprawa płynności wypowiedzi, artykulacji,
 • poprawa napięcia mięśniowego (równowaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka),
 • poprawa samooceny i osiągnięć szkolnych,
 • lepsze wyniki w nauce języków obcych.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych – Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

 

Kilka słów o centralnym zaburzeniu przetwarzania słuchowego

Jeśli u dziecka występuje centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z:

 • prawidłowym różnicowaniem dźwięków,
 • lokalizacją źródła dźwięku,
 • rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych,
 • analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego,
 • umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej,
 • rozumieniem mowy w hałasie.

Znaczy to, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w:

 • rozwoju mowy,
 • prawidłowej artykulacji,
 • uczeniu się,
 • czytaniu,
 • koncentracji uwagi,
 • konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pisaniu.

W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Podsumowując: ucho osoby z centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego prawidłowo odbiera dźwięki (prawidłowa budowa i praca uszu). Problem leży w ich interpretacji, przetwarzaniu przez Centralny Układ Nerwowy.

Czynniki, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym:

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • genetyczne dyspozycje –  dysleksja.