Zagrożenie wzroku u wcześniaków

Wcześniaki przychodzą na świat nieprzystosowane do życia poza łonem matki. Ich narządy wewnętrzne są jeszcze niedojrzałe, również siatkówka w oczach wcześniaków jest bardzo niedojrzała i może ulec uszkodzeniu wskutek działania róznych czynników. Powstałe w siatkówce zmiany nazywane „retinopatią wcześniaków” mogą prowadzić do osłabienia wzroku, a w pewnych przypadkach nawet do utraty widzenia. Te zagrożenia są tym poważniejsze, im dziecko jest mniej dojrzałe, mniejsze i bardziej chore po urodzeniu.

Współczesna medycyna nadal poszukuje skutecznych metod, za pomocą których można zapobiegać rozwojowi retinopatii wcześniaków. Istnieją natomiast możliwości leczenia zmian, które już rozwinęły sie w oczach. Działania lecznicze pozwalają często na uratowanie widzenia, ale ich skuteczność zależy przede wszystkim od wczesnego wykrycia retinopatii, w początkowym okresie rozwoju  choroby. Leczenie jest znacznie mniej skuteczne, gdy do wykrycia zmian dochodzi w późniejszym okresie. W celu wczesnego rozpoznania retinopatii każde dziecko urodzone z masą ciała poniżej 2500g lub przed 36 tygodniem życia wewnątrzmacicznego, powinno być koniecznie zbadane przez okulistę w 4, 8 i 12 tygodniu po urodzeniu.