Światowy Dzień Wcześniaka 17 listopada

1. Czym jest Światowy Dzień Wcześniaka?

Światowy Dzień Wcześniaka, 17 listopada, to globalny ruch, mający na celu podniesienie świadomości na temat wcześniaków, podkreślenie ciężaru przedwczesnego porodu, informowanie o prostych, sprawdzonych i efektywnych kosztowo rozwiązaniach i wywołanie współczucia dla rodzin, które doświadczyły przedwczesnego porodu. W tym roku Światowy Dzień Wcześniaka jest obchodzony po raz drugi, a działania z nim związane wspierają kampanię Każda Kobieta Każde Dziecko, kierowaną przez sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona oraz akcję Odnowiona obietnica.

Przedwczesny poród jest naprawdę globalnym problemem dotykającym rodziny w całym świecie. Ponad sześćdziesiąt procent przedwczesnych porodów ma miejsce w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej, jednak problem porodów przedwczesnych nie ogranicza się tylko do krajów o niskim dochodzie, wśród
10 krajów z największą liczbą przedwczesnych porodów znajdują się na przykład Stany Zjednoczone i Brazylia.

2. Główne przesłania promujące Światowy Dzień Wcześniaka

Główna Wiadomość: Przedwczesny poród jest największą na świecie przyczyną śmierci dzieci, powodując ponad 1 mln zgonów każdego roku, jednak 75 procent dzieci może zostać uratowanych bez pomocy najnowszych technologii.

Co roku dochodzi do 12,6 milionów umiarkowanych lub późnych porodów wcześniaków

 • Około 85% z 15 mln dzieci rodzących się przedwcześnie każdego roku zostanie urodzonych pomiędzy 32. a 37. tygodniem ciąży.
 • Ponad milion dzieci umiera każdego roku z powodu powikłań związanych z przedwczesnym porodem, ale dzieci urodzone jako umiarkowane i późne wcześniaki powinny być w stanie przeżyć, jeśli zapewni im się dostęp do prostej i niedrogiej opieki.

Ponad 75 procent wcześniaków może zostać uratowanych bez pomocy najnowszych technologii

 

 • Niezbędna opieka nad noworodkiem może uratować życie – dzieci muszą być trzymane w cieple i w czystych warunkach, karmione piersią, przy jednoczesnym zapewnieniu, że dzieci, które mają problemy oddechowe, w razie potrzeby uzyskają natychmiastową pomoc i będą reanimowane. Istotne znaczenie ma szybkie rozpoznanie i leczenie zakażeń przy pomocy antybiotyków.

Zapobieganie jest następnym etapem

 

 • Nowa analiza opublikowana w czasopiśmie The Lancet pokazuje, że kraje o wysokim dochodzie mogą do roku 2015 zmniejszyć liczbę przedwczesnych porodów o pięć procent.
 • Musimy dowiedzieć się więcej o zapobieganiu przedwczesnym porodom, a do przyspieszenia postępów konieczne są strategiczne inwestycje w innowacje i badania.

Państwa składają nowe zobowiązania i podejmują działania

 

 • W Światowym Dniu Wcześniaka kilka krajów ogłosi swoje zobowiązania do ograniczenia liczby zgonów wśród przedwcześnie urodzonych dzieci.
 • Planowane w wielu krajach wydarzenia mają zwrócić uwagę opinii publicznej na problem przedwczesnego porodu i wskazać, że prosta opieka może uratować wiele dzieci.
 • Każdy z nas, specjalistów, decydentów oraz rodziców może zwrócić większą uwagę na ten zaniedbany temat i przyspieszyć zmiany ułatwiające ochronę życia wcześniaków.

Co roku 15 milionów dzieci rodzi się zbyt wcześnie

 

 • Więcej niż jedno na 10 dzieci rodzi się przedwcześnie, wpływając na życie rodzin na całym świecie.

Współczynnik przedwczesnych porodów rośnie

 

 • Z wiarygodnych danych wynika, że liczba urodzeń wcześniaków rośnie prawie we wszystkich krajach.
 • Wcześniactwo jest główną przyczyną zgonów noworodków (niemowlęta w pierwszych czterech tygodniach życia), a obecnie drugą przyczyną śmierci po zapaleniu płuc u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Należy przyspieszyć profilaktykę przedwczesnych porodów

 

 • Planowanie rodziny i zwiększenie równouprawnienia kobiet, a zwłaszcza młodzieży oraz poprawa jakości opieki przed, pomiędzy i podczas ciąży może przyczynić się do ograniczenia liczby urodzeń wcześniaków.
 • Do przyspieszenia postępu w tej dziedzinie konieczne są strategiczne inwestycje w innowacje i badania.

Wcześniaki mogą być obecnie ratowane poprzez nieskomplikowaną i tanią opieką

 

 • Ponad 75% zgonów z powodu powikłań urodzeń wcześniaków można zapobiec, nawet jeśli nie mamy dostępu do neonatologicznego oddziału intensywnej opieki.

Każdy ma swoją rolę do odegrania

 

 • Każdy może pomóc zapobiegać przedwczesnym porodom i poprawić opiekę nad wcześniakami, przyspieszając postęp na drodze do zmniejszenia do roku 2025 liczby zgonów z powodu przedwczesnego porodu o połowę.

Dane globalne i z poszczególnych państw

Dane globalne

Każdego roku na całym świecie co najmniej 15 milionów dzieci rodzi się zbyt wcześnie – przed ukończonym 37.  tygodniem ciąży – to jest jedno na 10 dzieci. Przedwczesny poród jest główną przyczyną zgonów noworodków, powodując śmierć ponad miliona dzieci w wyniku powikłań i jest również drugą przyczyną zgonów dzieci na całym świecie, po zapaleniu płuc. Dzieci, które przeżyły przedwczesny poród, mogą być niepełnosprawne przez całe życie. Kraje, przechodząc do ostatniego etapu realizacji 4. Milenijnego Celu Rozwoju w zakresie przeżywania dzieci, zobowiązały się również do poparcia akcji Odnowiona obietnica, a uzyskanie postępów w zmniejszeniu śmiertelności noworodków było wielokrotnie wskazywane jako główna przeszkoda. Zajęcie się problemem przedwczesnych porodów i poprawa opieki na wcześniakami jest kluczem do zmniejszenia liczby zgonów noworodków.

Ciężar przedwczesnego porodu pozostaje najwyższy w regionach o najmniejszej ilości zasobów ludzkich. Ponad sześćdziesiąt procent przedwczesnych porodów ma miejsce w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej, gdzie mamy do czynienia z potężnym niedoborem wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia – zarówno położnych, jak i lekarzy. Zamieszkałe przez zaledwie 11% ludności świata, wszystkie, poza dwoma, z 11 krajów o najwyższej liczbie urodzeń wcześniaków, przekraczającej 15 procent, są położone w Afryce Subsaharyjskiej, w której pracuje tylko 3% światowych pracowników służby zdrowia. Jednak problem porodów przedwczesnych nie ogranicza się do krajów o niskich dochodach. Stany Zjednoczone i Brazylia również znajdują się wśród 10 krajów o największej liczbie przedwczesnych porodów. Przedwczesny poród jest naprawdę globalnym problemem, dotykającym rodziny w całym świecie. Ponad 75 procent dzieci urodzonych zbyt wcześnie można uratować bez stosowania najnowszych technologii.

źródło: Fundacja Wcześniak