Hipoterapia

Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi. Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Podnosi ogólną sprawność, normalizuje napięcie mięśniowe, pozwala wyćwiczyć prawidłowy wzorzec chodu, poprawia koordynację ruchu – głównie równowagę i poczucie rytmu, poprawia orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała, pobudza normalizację czucia głębokiego i powierzchniowego. Wzmacnia motywację i akceptację procesu terapeutycznego, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza zaburzenia emocjonalne. Stymuluje odbiór wrażeń zmysłowych, poprawia percepcję wzrokową i słuchową, stymuluje uwagę, pamięć, myślenie, mowę, umożliwia nabycie i rozwijanie nowych umiejętności.
Wskazania:

 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych;
 • minimalne uszkodzenia mózgu;
 • choroby mięśni;
 • różny stopień dysfunkcji narządu wzroku;
 • choroby i zaburzenia psychiczne.
 • wady postawy;
 • skoliozy;
 • stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.
 • zespoły genetyczne, np. zespół Downa;
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia;
 • zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne;
 • opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Zobacz także: Adresy ośrodków prowadzące zajęcia hipoterapeutyczne