EEG BIOFEEDBACK

Jest to nowoczesna metoda trenowania pracy mózgu opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA stosowana z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i w Europie.
EEG BIOFEEDBACK to połączenie badania elektroencefalograficznego – EEG mierzącego aktywność mózgu z biologicznym/od ciała/ sprzężeniem zwrotnym – BIO-FEEDBACKIEM, aby osoba trenująca mogła kontrolować zapis fal mózgowych i wpływać na niego poprzez świadome wzmacnianie jednych, a wyciszanie innych częstotliwości.

EEG Biofeedback to system, w którym aktywność elektryczna mózgu przetłumaczona jest na proste schematy gier video. W czasie treningu pacjent ma przyklejone do głowy i płatków usznych elektrody rejestrujące przebieg fal mózgowych. Program komputerowy wzmacnia zarejestrowany sygnał oraz przetwarza go w obraz. Osoba trenowana stara się wpływać na grę wyłącznie przy pomocy siły woli, równocześnie ucząc mózg nowych wzorców dla swoich fal EEG. Występowanie fal w pożądanych pasmach jest nagradzane punktami, następuje sprzężenie zwrotne.

Treningi poprzedzane są badaniem EEG diagnozowanym i opisywanym przez lekarzy neurologów.

EEG Biofeedback to wysoko specjalistyczna metoda do wzmocnienia pożądanej aktywacji systemu nerwowego, szczególnie przydatna w treningu koncentracji uwagi, samokontroli, niwelacji stanów impulsywności i nadpobudliwości psychoruchowej, polepszenia osiągnięć intelektualnych, lepszej prezentacji nauczonego materiału.