Zwichnięcie

  • Przyłóż zimny okład na zwichnięty staw.
  • Unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany.
  • W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.
  • Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

źródło: mz.gov.pl