Zranienie

  • Zatrzymaj krwotok z rany poprzez uciśnięcie miejsca krwawienia za pomocą jałowego opatrunku.
  • Oczyść ranę z ziemi i drobnych ciał obcych.
  • Umyj ranę wodą z mydłem, przemyj środkiem dezynfekującym.
  • Załóż jałowy opatrunek, zbliżając brzegi rany.
  • Zabandażuj ranę
  • W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem (profilaktyka przeciwtężcowa)
  • Dużych, ostrych przedmiotów nie usuwaj z rany; unieruchom je i pozostaw do czasu przyjazdu personelu medycznego.

źródło: mz.gov.pl