Autyzm

Spektrum zaburzeń autystycznych

Autyzm należy do całościowych zaburzeń rozwojowych (wg ICD-10): – zaburzenie „całościowe”, czyli dotyczące różnych sfer funkcjonowania dziecka (w przeciwieństwie do zaburzeń specyficznych, np. zaburzenia rozwoju mowy i języka, zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych). Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczamy m.in..: autyzm … Czytaj dalej

Rozpoznanie i pomoc dziecku z Zespołem Aspergera

Od kilku lat obserwuje się wzmożone zainteresowanie rodziców i specjalistów zespołem zaburzeń typu autystycznego, zwanych zespołem Aspergera. Zespół ten obejmuje dzieci wykazujące obecność zachowań i cech charakterystycznych dla autystycznego spektrum, przy jednocześnie prezentowanym normalnym lub wysokim poziomie IQ. Występowanie dzieci … Czytaj dalej

Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera

Osoby z Zespołem Aspergera (ZA) posiadają niektóre cechy występujące rónież u osób dotkniętych autyzmem, stąd pojawiają się dyskusje na temat tego czy ZA to odrębna jednostka chorobowa czy też jeden z wymiarów łagodniejszej formy autyzmu (Szatmari, 1995). Mimo iż Zespół … Czytaj dalej

Zrozumieć ucznia z Zespołem Aspergera

Przewodnik dla nauczyciela. Karen Williams. Uniwersytet Michigan. Dzieci, u których zdiagnozowano zespól Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Ten artykuł dostarcza nauczycielom opisu siedmiu cech charakterystycznych dla zespołu Aspergera a także sugestie i strategie dotyczących występowania tych symptomów w klasie. … Czytaj dalej