Warunki korzystania z serwisu

Korzystanie z serwisu internetowego Fundacji „Świadomi Rodzice” łączy się z akceptacją niniejszych warunków, Użytkownik korzystający z serwisu wyraża zgodę na warunki korzystania, a jeśli nie powinien niezwłocznie opuścić serwis.

Fundacja „Świadomi Rodzice” zastrzega sobie prawo do zmian warunków korzystania ze swojego serwisu internetowego.

Własność intelektualna, prawa autorskie

Niniejsza witryna jest chroniona prawami własności intelektualnej i stanowi wyłączną własność Fundacji. Wszelkie umieszczone na niej materiały autorskie, w tym, między innymi, teksty, dane, grafiki, obrazy, dźwięki, nagrania video, logo, ikony lub kod html są chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i pozostają własnością autorów.

Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów dostępnych w serwisie, w tym drukowanie czy kopiowanie, może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku prywatnego zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach dotyczących własności intelektualnej. Żadna część tego serwisu nie może być publikowana bez pisemnej zgody osoby reprezentującej Fundację „Świadomi Rodzice”.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Fundację „Świadomi Rodzice”.

Serwis internetowy Fundacji zawiera również linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Te serwisy nie są spowinowacone z Fundacją „Świadomi Rodzice”, Fundacja nie jest odpowiedzialna za ich zawartość.

Klauzula dotycząca odpowiedzialności

Celem strony internetowej Fundacji jest ułatwienie dostępu do informacji o wcześniakach, bliźniakach i wieloraczkach. Fundacja „Świadomi rodzice” nie gwarantuje, że jej serwis internetowy nie zawiera żadnego błędu. Fundacja „Świadomi Rodzice” informuje, iż wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawsze należy kierować się zaleceniami lekarza prowadzącego dziecko, jak i matkę. Treści zawarte na naszej stronie nie mogą być traktowane jako konsultacje czy porady medyczne. Osoby korzystające ze strony Fundacji powinny zawsze skonsultować prezentowane tu informacje z lekarzem. Fundacja ani jej pracownicy i założyciele nie biorą na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe zrozumienie ani wykorzystanie zawartych tu informacji. Pomimo, że Fundacja dba o rzetelność redaktorską i merytoryczną zawartych informacji, jakiekolwiek ryzyko korzystania ze strony www.fundacjaswiadomirodzice.pl i zamieszczonych tu informacji ponoszą wyłącznie osoby z nich korzystające. Osoby nieakceptujące tych postanowień proszone są o opuszczenie strony.

Ochrona danych osobowych

Fundacja „Świadomi Rodzice” w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Żadna informacja prywatna nie jest zapisywana bez wiedzy Użytkownika. Żadna informacja prywatna nie jest udostępniana osobom trzecim bez zgody Użytkownika. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu, zmiany i usunięcia danych, które go dotyczą.