Sprawozdania roczne

Zgodnie z wymogami ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) publikujemy sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Fundacji Świadomi Rodzice.

Pobierz i przeczytaj dokumenty w plikach PDF: