Przyjaciele

Przyjaciele Fundacji Świadomi Rodzice, to grupa osób i instytucji, które wspierają nas w wypełnianiu celów statutowych oraz pomagają skutecznie realizować zadania i wypełniać misję Fundacji.
Patron Honorowy
Przyjaciele Fundacji
Przyjaciele Fundacji występują na poniższej liście w kolejności przypadkowej