Integracja Sensoryczna


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /home/users/fsr/public_html/wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2017r. gabinet terapii SI jest nieczynny do odwołania.

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Do diagnozy zaburzeń SI opracowane są specjalne narzędzia: Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT / i Testy Praksji /SIPT/, a także obserwacja i próby kliniczne.

Diagnoza przebiega zazwyczaj w trakcie 2-3 spotkań, trwających po ok. 60 minut.
Pierwsze to spotkanie z rodzicem/rodzicami polegające na przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w zakresie tak zwanych „kamieni milowych” czy ewentualnych problemów zdrowotnych oraz wypełnieniu kwestionariuszy.

Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem. Podczas tego spotkania przeprowadzane są testy. Możliwość przeprowadzenia testów zależna jest od wieku i występujących zaburzeń. Dzieci poniżej 4 roku życia i te wobec których nie można zastosować testów np. dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzieci autystyczne lub dzieci nie współpracujące z innych powodów badane są jedynie próbami obserwacji klinicznej.

Terapia integracji sensorycznej to w odróżnieniu od wielu metod terapeutycznych bardzo interesująca i bez reszty pochłaniająca dziecko aktywność. Nie bez powodu często nazywana jest „naukową-zabawą” – bowiem podczas zajęć mających na pozór charakter jedynie wesołej zabawy, dostarczamy dziecku te bodźce, na które jego system nerwowy, w zależności od indywidualnych potrzeb ma największe zapotrzebowanie. Ćwiczenia odbywają się na sali, wyposażonej w odpowiedni sprzęt oraz wiele pomocy służących do stymulacji systemu wzrokowego, słuchowego, węchowego oraz dotykowego.

Podczas zajęć dostarcza się dziecku kontrolowanej ilości wrażeń zmysłowych z różnych modalności – z systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, węchowego oraz słuchowego. Zadania są tak skonstruowane, że znajdują się w najbliższej sferze rozwoju dziecka, to znaczy nie są one ani zbyt łatwe ani zbyt trudne. Terapia Integracji Sensorycznej ma bowiem dostarczać dziecku nie tylko poprawiających działanie jego systemu nerwowego wrażeń, ale również ma być elementem budującym poczucie sprawstwa oraz poczucie własnej wartości dziecka.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

  • dostarcza stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej, słuchowej, węchowej, wzrokowej;
  • poprawia poczucie równowagi i koordynacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • poprawia motorykę dużą i małą;
  • poprawia umiejętność czytania, pisania i inne umiejętności szkolne lub stwarza dobrą bazę do pojawienia się tych umiejętności;
  • sprawia, że bodźce dotykowe i inne (słuchowe, węchowe, smakowe, wzrokowe) na które dziecko jest nadwrażliwe, mniej zaburzają działania dziecka;
  • sprawia, że dziecko lepiej słucha, wypełnia polecenia, koncentruje się;
  • sprawia, że dziecko chętniej podejmuje się nowych i trudnych zadań;
  • sprawia, że poprawia się mowa i sposób wyrażania się dziecka;
  • sprawia, że stopniowo maleje nadpobudliwość – dziecko zaczyna kontrolować swoje nadmierne nasilone reakcje na otoczenie.

Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej prowadzona jest przez wykwalifikowaną specjalistkę:

Agnieszka Hadera

pedagog, terapeutka SI
specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju
specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej

telefon: 502 55 80 84
e-mail: agnieszka@fsr.org.pl

Agnieszka Hadera