Profilaktyka zakażeń wirusem RS – szczepionka Synagis


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /home/users/fsr/public_html/wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

Czytaj także: Profilaktyka zakażeń wirusem RS – artykuł

Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P 07.2, P 27.1)
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, str. 770, Poz. 24
Załącznik B.40.

ŚWIADCZENIOBIORCY

Kwalifikację do udziału w programie zatwierdza konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w porozumieniu z konsultantem krajowym na podstawie dokumentacji z ośrodka.Program polega na podaniu maksymalnie 5 dawek paliwizumabu (w odstępach miesięcznych) w sezonie zakażeń wirusem RS, trwającym od l października do 30 kwietnia.Immunizację paliwizumabem przeprowadza się jednorazowo i należy ją rozpocząć przed ukończeniem pierwszego roku życia.

l. Kryteria kwalifikacji do leczenia paliwizumabem

1) Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy, którzy w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyli pierwszego roku życia i spełniają następujące kryteria:

a) wiek ciążowy ≤ 28 tygodni, 0 dni (ICD-10 P07.2)
lub
b) dysplazja oskrzelowo-płucna (ICD-10 P27.1).

2) Jeżeli świadczeniobiorca, który spełnia opisane powyżej kryteria kwalifikacji do programu, zostanie wypisany ze szpitala w trakcie trwania sezonu zakażeń wirusem RS, wówczas otrzymuje od 3 do 5 dawek paliwizumabu, jednak nie mniej niż 3 dawki. Liczba podanych dawek jest uzależniona od okresu pozostałego od dnia wypisu ze szpitala do zakończenia sezonu zakażeń.

2. Określenie czasu leczenia w programie

Lek podawany jest podczas sezonu zakażeń wirusem RS (od l października do 30 kwietnia) co miesiąc -5 razy, a w sytuacji opisanej w ust. l pkt 2 -od 3 do 5 razy.

3. Kryteria wyłączenia z programu

  1. objawy nadwrażliwości na paliwizumab lub jakikolwiek ze składników występujących w preparacie;
  2. objawy nadwrażliwości na inne humanizowane przeciwciała monoklonalne;
  3. brak zgody pacjenta.

SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE

1. Dawkowanie paliwizumabu

Lek podawany jest w dawce 15 mg/kg masy ciała raz w miesiącu.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

1. Badania przy kwalifikacji

W przypadku kwalifikacji do leczenia paliwizumabem w oparciu o kryterium z ust. 1 pkt 1 lit. b (dysplazja oskrzelowo-płucna): kliniczne potwierdzenie dysplazji oskrzelowo-płucnej.

2. Monitorowanie leczenia

Dzieci zakwalifikowane do leczenia paliwizumabem wymagają comiesięcznych wizyt w ośrodku realizującym program do końca sezonu zakażeń RSV celem oceny stanu ogólnego pacjenta (wywiad i badanie fizykalne) przed otrzymaniem kolejnej dawki leku.Dane dotyczące monitorowania pacjenta należy przesiać do konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii po zakończeniu sezonu zakażeń.