Rehabilitacja i terapia

Terapia kaskowa

Terapia kaskowa Cranioform zalecana jest do stosowania w przypadku wystąpienia silnych zniekształceń główki, które nie zmniejszyły się znacząco do 4-5 miesiąca życia dziecka (mimo stosowania przekładania oraz fizjoterapii ). Wykorzystuje ona naturalny wzrost główki – kierując go w stronę spłaszczonych … Czytaj dalej

Stymulacja dotykowa wcześniaków

Co roku około 6% wszystkich noworodków przychodzących na świat w Polsce to dzieci urodzone przedwcześnie, wcześniaki ważące mniej niż 2500 g, a niektóre nawet poniżej 1500 gramów. Wskutek niedojrzałości wiele z nich narażonych jest na poważne komplikacje zdrowotne. Coraz bardziej … Czytaj dalej

NDT-Bobath

NDT Bobath – (NDT – neurodevelopmental treatment- terapia neurorozwojowa) Metoda ta została opracowana przez małżeństwo Bertę i Karola Bobath. Berta, która była fizjoterapeutką rozwinęła podejście neurorozwojowe do terapii schorzeń i problemów neurologicznych, w którym to starała się zachęcić i umożliwić … Czytaj dalej

Metoda V.Vojty

Razem z NDT Bobath jest wiodącą metodą rehabilitacji dzieci. Została opracowana i rozwinięta przez prof. Vaclava Vojte w latach 50. Zaobserwował on, że stymulacji pewnych punktów na ciele (zwanych strefami wyzwolenia), w specjalnych pozycjach towarzyszy reakcja ruchowa całego ciała. Odkrył … Czytaj dalej

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna oznacza, że wszystkie wrażenia zmysłowe zostają zebrane w jedną całość. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich … Czytaj dalej

Hipoterapia

Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak … Czytaj dalej

Dogoterapia

Definicja dogoterapii – jest to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną forma terapii a stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych. Spotkania z … Czytaj dalej

Terapia czaszkowo - krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotow zdrowotnych. Jest terapią powięzi. Ponieważ układ powięzi zbudowany jest z … Czytaj dalej

EEG BIOFEEDBACK

Jest to nowoczesna metoda trenowania pracy mózgu opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA stosowana z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i w Europie. EEG BIOFEEDBACK to połączenie badania elektroencefalograficznego – EEG mierzącego aktywność mózgu z biologicznym/od … Czytaj dalej

Turnus rehabilitacyjny

Korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych … Czytaj dalej
Krabat Jockey

Krabat Jockey i Krabat Sheriff – Nowoczesna forma hipoterapii

Hipoterapia znana jest już od dawna. Jest to terapia psycho-ruchowa, w której wykorzystuje się konia. Niekwestionowaną zaletą tej formy rehabilitacji jest jej szeroki zakres oddziaływania, ponieważ wpływa jednocześnie na sferę ruchową, sensoryczną, funkcjonalną, psychiczną i społeczną. Cechą hipoterapii jest przejmowanie … Czytaj dalej