Porażenie prądem

  • Nie dotykaj osoby porażonej prądem, zanim nie odłączysz jej od źródła prądu.
  • Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie.
  • Zabezpiecz siebie przed porażeniem (użyj do tego np. drewnianego kija, włóż gumowe rękawice).
  • Sprawdź stan poszkodowanego – czy jest przytomny, czy oddycha.
  • Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.
  • Jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo, wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze, kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w sekwencji 30:2 lub jedynie uciskanie klatki piersiowej z częstością 100 – 120/min.
  • Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha prawidłowo, ułóż go w pozycji bocznej.
  • Załóż opatrunek na oparzone miejsce.
  • Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

źródło: mz.gov.pl